Nazwa Twojej witryny

Unbenannt-3Przyszedł czas by wybrać nazwę jakę zarejestrujemy i pod jaką będziemy się prezentować w sieci Word Wide Web. Wbrew pozorom nie jest bez znaczenia, ponieważ dobrze przemyślana nazwa to połowa sukcesu. Spowo­duje, że stronę zawsze będzie  można  zna­leźć, a dobry adres inter­ne­towy pozo­staje w pamięci internautów. Dlatego wyborowi odpowied­niej nazwy warto poświę­cić trochę uwagi.

Adres powinnien byc prosty i mozliwie krotki.
Im mniej znaków, tym lepiej. Nie jest to łatwe, ponieważ wiele ciekawych nazw jest już dawno zajętych. Jeśli krótki adres będzie niedostępny można zastanowić sie nad nazwą dwuczłonową. Wtedy warto zarejestrować obie domeny: z myślnikiem i bez aby znaleźć ją  nawet gdy niepoprawnie wpisze sie adres strony.

Wybór rozszerzenia
Rozsz­erzenia nar­o­dowe typu .pl, .de, .au są dobrze widziane na lokal­nych ryn­kach, nazwy domen z rozsz­erze­niem .com są bardzo popularne w związku z czym cieżko tu o oryginalnosc. Warto pamiętać ze rozszerzenia posiadaja na ogół swoje funkcje które warto brać pod uwagę przy wyborze nazwy np. com pocho­dzi od ang.commercial (hand­lowy), info suge­ruje tematyczną bazę danych, org wyko­rzysty­wany jest przez orga­ni­za­cje non-profit itd.